Používame cookies

Záznamy cookies nám pomáhají zlepšovat naše stránky. Využíváme je k analýze návštěvnosti. Podrobnější informace najdete na straně zásady ochrany osobných údajov.

Contera citysite

City
logistics
concept

CITYSITE je moderný a inteligentný koncept business parku zameraný na šetrnú mestskú logistiku. V mestách hľadáme opustené miesta, ktoré sú ostatnými prehliadané, a vdychujeme im nový život. Vďaka konceptu CITYSITE z nich vytvárame parky s multifunkčným využitím.

Koncept CITYSITE

Vytvorený CONTEROU s presnosťou a citom

CITYSITE je sofistikovaný koncept moderného business parku, ktorý je vytvorený s citom spoločnosťou CONTERA spolu s ďalšími špičkami v odbore. Ide o komplexný priestor, ktorý dbá na funkčnosť, udržateľnosť, presnosť a tiež estetickú hodnotu. Vždy s cieľom, aby park rešpektoval danú lokalitu a posúval ju neustále vpred.

Multifunkčné parky pre 21. storočie

CITYSITE je pre ľudí príjemným miestom na podnikanie, prácu, život a zmysluplné trávenie času. Toto všetko sa nachádza v dostupnej vzdialenosti od ich bydliska. Všetko s citom pre danú lokalitu a okolie. S použitím najmodernejších technológií. A to všetko s ohľadom na ďalšie generácie a životné prostredie.

Mestská logistika ako náš smer

Pilierom mestskej logistiky je koncept tzv. Small Business Units. Tieto flexibilné jednotky pozostávajú z kancelárskych priestorov, showroomov a malých obchodných, skladových, výrobných alebo výskumno‑vývojových priestorov presne šitých na mieru malým a stredným podnikom. Už žiadne desiatky kilometrov do vzdialených skladov pri diaľniciach, ale príjemná vzdialenosť z ktoréhokoľvek bodu mesta.

Contera citysite

Small Business Units

Tieto flexibilné jednotky sú tvorené kancelárskymi priestormi, showroomami a malými obchodnými, skladovými, výrobnými alebo výskumnými a vývojovými priestormi, ktoré sú presne šité na mieru potrebám malých a stredných podnikov. Majú samostatný vchod z ulice, vlastný vjazd a tešia sa čoraz väčšej popularite.

Contera citysite

Development ako ohľaduplný posun vpred

Pojem developer vyvoláva v spoločnosti rôzne emócie - a tie nie vždy zodpovedajú realite. Preto je dôležité si vysvetliť, čo sa za týmto slovom skrýva.

Development má dva základné ciele: zhodnotiť danú nehnuteľnosť a podieľať sa na rozvoji územia. Je to neutrálny proces investovania do nehnuteľnosti, ktorý by mal zachovávať určité hodnoty a štandardy, ktoré sú prospešné a ohľaduplné k rozvíjajúcej sa spoločnosti.

V spoločnosti Contera sa zameriavame na nevyužívané, chátrajúce a prehliadané lokality - brownfieldy, ktoré revitalizujeme a dávame im šancu na nový začiatok.

Budujeme moderné podnikateľské parky prinášajúce nové pracovné miesta, ponúkame priestory na prenájom pre malých, stredných aj veľkých podnikateľov. Výrazne investujeme aj do okolitej zelene a rozširujeme ponuku služieb v danej lokalite. Celkovo sa snažíme vytvárať parky s pridanou hodnotou, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a prospešné pre danú lokalitu.